• Projekt: Remisens Hotel Epidaurus (3*)
  • Lokacija: Cavtat
  • Projektirano: 2017.
  • Izvedeno: 2018.
  • GBP:
  • Broj soba:

Remisens Hotel Epidaurus (3*) smješten je na plaži u uvali Tiha u gradu Cavtatu. Veličina objekta iznosi 15 000m2. Potpuno je preuređeno 312 soba i kupaonica, lobby, prostor recepcije, hotelski restoran i okolina hotela.